Giỏ hàng

Revit MEP

Giá gốc 3,500,000₫

Nội dung khóa học.

1. Giới thiệu chức năng các thang công cụ trên Revit 2017, các lệnh hay dùng trong Revit
2. Làm sạch tất cả các file dữ liệu đầu vào (thường là file Autocad), Import các file Autocad vào trong dự án, xử lý tối đa tất cả các lỗi trong khi Import Cad to Revit; các quy định, hiệu chỉnh để việc triển khai trên Revit được thuận tiện và nhanh nhất. Import các file kiến trúc, kết cấu vào revit tại điểm góc toạ độ trong revit để thực hiện mô hình hoá thông tin.
3. Tạo cao độ, lưới các tầng, dựng mô hình kết cấu từ file Cad
4. Tạo cao độ, lưới các tầng, dựng mô hình kiến trúc từ file Cad
5. Liên kết mô hình thông tin dự án file kết cấu, kiến trúc vào file Revit MEP.
6. Phân tích toàn bộ các bộ bản vẽ MEP của hệ thống trước khi vẽ để đưa ra những nhận xét về mức độ ưu tiên khi có va chạm xảy ra, tăng tốc độ combine hệ thống MEP sau này, khi check clash số lượng clash thấp, hầu như không có.
7. Làm sách file Autocad phần CTN vào import vào file Revit MEP để thực hiện mô hình hoá phần CTN trên revit MEP: tuỳ chỉnh phần cài đặt các cấu kiện, thuộc tính phần ống nước để phù hợp với spec cũng như yêu cầu của phần CTN ( côn, tê, cút, bạc, y)
8. Làm sách file Autocad phần Điện ( Thang, máng cáp) vào import vào file Revit MEP để thực hiện mô hình hoá phần Điện ( Thang, máng cáp) trên revit MEP
9. Làm sách file Autocad phần HVAC vào import vào file Revit MEP để thực hiện mô hình hoá phần HVAC trên revit MEP: cấu hình chi tiết các kết nối trong hệ HVAC (Côn, tê, cút, chân rẽ, vuông tròn,....)
10. Làm sách file Autocad phần Fire Fighting (PCCC) vào import vào file Revit MEP để thực hiện mô hình hoá phần Fire Fighting (PCCC) trên revit MEP : tuỳ chỉnh phần cài đặt các cấu kiện, thuộc tính phần ống nước để phù hợp với spec cũng như yêu cầu của phần PCCC ( côn, tê, cút, bạc, y)
11. Giới thiệu các chức năng chính trên Naviswork.
12. Import các file kết cấu, kiến trúc, MEP vào Naviswork tiến hành combine
13. Quản lý các đối tượng MEP trên revit trong Naviswork, tiến hành check clash (check va chạm )theo từng hệ MEP, đổ màu các hệ thống MEP trên Naviswork, kiểm soát các đội tượng theo Set trong Naviswork.
14. Combine các hệ MEP trên Revit kết hợp Naviswork. (Rất quan trọng), chức năng Swich Back trực tiếp từ Naviswork đến file Revit, sửa chữa các lỗi va chạm
15. Kiểm soát các khung nhìn trong Naviswork, di chuyển, đi lại trong mô hình 3D để Review mô hình 3D một cách trực quan hơn, đưa ra các giải pháp tối ưu khi xảy ra các xung đội không gian Logic của hệ thống.
16. Xuất bản bản vẽ Showdrawing trên Revit: tạo khung tên bản vẽ, cấu hình nét Dim, text trên bản vẽ shopdrawing trên revit, xuất khối lượng vật tư thiết bị trên Revit, biên tập khối lượng của các hệ thống MEP theeo Zone, theo tầng, theo hệ thống hay theo bất cứ 1 yêu cầu nào tuỳ biến theo người dùng.
17. Render các khung nhìn 3D
18. Mô phỏng tiến độ thi công của dự án
19. Mô phỏng biện pháp thi công của dự án
20. Kết thúc khoá học: Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm đi làm thực tế từ việc đi làm các dự án triển khai bằng Revit tại các công ty tập đoàn lớn về MEP tại Việt Nam.


Sản phẩm học viên sau khóa học :


Các khóa học đã xem